27 kwietnia 2024 r. – w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbył się VII Zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Gośćmi byli prezes Zarządu Głównego TPPW w Poznaniu Tadeusz Musiał i wiceprezes Janusz Sałata. Delegaci Zjazdu wybrali skład dziesięcioosobowego zarządu:
Sławomir Łaniecki – prezes
Jacek Pietraszko – wiceprezes
Mariola Polańska – wiceprezes
Piotr Adamczewski – sekretarz
Mirosław Kowalkowski – skarbnik
oraz Ewa Leżoń, Marek Puczkarski, Grzegorz Hetzig, Irena Owczarzak, Kamila Czechowska.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Maria Nowacka – przewodnicząca, Jolanta Maciejewska – członek, Katarzyna Kozina – członek.
Wybrano również ośmiu delegatów na Zjazd Krajowy.
Podczas obrad oddano hołd zmarłym w mijającej kadencji członkom Towarzystwa. Zjazd był również okazją do wręczenia wyróżnień Prezydenta Bydgoszczy z okazji 25. lecia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Statuetkę „Łuczniczki” odebrał Wojciech Zawadzki, a statuetkę „Bydgoskich Spichrzy” – Anna Bańkowska. Delegaci podsumowali pracę członków Kół TPPW związaną z kultywowaniem tradycji i upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Podkreślili znaczenie współpracy z władzami samorządowymi, społecznością lokalną i młodzieżą szkolną.

Fot. Sławomir Łaniecki