20 kwietnia 2024 r. – w siedzibie Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Obrady dotyczyły m.in.:
– przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2023,
-sprawozdania z działalności Towarzystwa za okres mijającej kadencji 2019-2024,
-spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniami do VIII Krajowego Zjazdu TPPW.