KRS: 0000066835

Mając na uwadze znaczenie Powstania oraz konieczność dalszego popularyzowania wiedzy o tym zwycięskim zrywie niepodległościowym Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 zwraca się z apelem do wszystkich członków Towarzystwa oraz do sympatyków i przyjaciół o przekazanie 1% podatku PIT na rzecz idei TPPW.
Dzięki temu wsparciu będziemy mogli realizować główny cel naszego Towarzystwa, jakim jest upamiętnianie zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i jego bohaterów. W bieżącym roku chcielibyśmy m.in. kontynuować druk rocznika „Wielkopolski Powstaniec” (Nr 26/2020) i opracowania „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919″ (tom XVII).
Wyrażamy przekonanie, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem, że zaprezentowana idea jest Państwu bliska, a jej realizacja pozwoli zadbać o zachowanie naszego dorobku i trwałości działań.
Wszystkim wspomagającym nasze działania wyrażamy ogromną wdzięczność i przekazujemy słowa podziękowań.