Działalność Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w bieżącym roku rozpoczęła się w niesprzyjającej sytuacji ekonomicznej. Uwarunkowanie wynikające z programu oszczędnościowego państwa, wpłynęły między innymi na ograniczenia budżetowe wielu instytucji państwowych i samorządowych, w tym na możliwości dofinansowania zadań celowych realizowanych w ramach ofert przez organizacje pozarządowe.

Dotyka to również naszego Towarzystwa. Stąd zagrożona jest realizacja stałych zadań statutowych TPPW, zwłaszcza kontynuowanie druku: Rocznika „Wielkopolski Powstaniec” Nr 19/2013 i „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

Spełnienie oczekiwań społecznych w tym zakresie przez TPPW zależy obecnie od nas, od naszej aktywności i inicjatyw popularyzatorskich, uzyskanego wsparcia finansowego z różnych źródeł.

Zwracamy się z apelem do wszystkich ogniw i każdego członka Towarzystwa oraz do sympatyków i przyjaciół o przekazanie 1% podatku PIT na rzecz idei Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Tylko tymi działaniami będziemy mogli zapewnić odpowiednią kwotę na druk naszych wydawnictw. Solidarnymi i jednolitymi przedsięwzięciami można osiągnąć wiele.

Wyrażamy przekonanie, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem, że zaprezentowana idea będzie Państwu bliska, a jej realizacja pozwoli zadbać o zachowanie naszego dorobku i trwałość działań.

Aby to uczynić należy:
1. obliczyć 1% z kwoty podatku należnego ( PIT -37 rubryka G poz. 118 lub PIT-36 rubryka J poz. 184)
2. wypełnić wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego ( OPP ) – druk PIT-37 rubryka I wg wzoru:
Zaznaczając kwadrat 126 w rubryce J, wypełniający PIT wyraża zgodę na przekazanie Organizacji Pożytku Publicznego swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o ofiarowanej kwocie.
Analogicznego wpisu dokonujemy w druku PIT-36,w rubryce P, poz. 302

podatek-wzor

(numer KRS), poz. 303 (wnioskowana kwota).
Zaznaczając kwadrat 305 w części R, wyraża się zgodę na przekazanie Organizacji Pożytku Publicznego swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o ofiarowanej kwocie.