3 maja 2024 r. – w Kolesinie koło Babimostu odsłonięto tablicę informacyjną upamiętniającą potyczki o Nowe Kramsko w czasie Powstania Wielkopolskiego. Tablica jest częścią lokalnego szlaku historycznego. Kilka miesięcy temu w tym samym miejscu stanął symboliczny słup graniczny wskazujący przebieg granicy Polski i Prus po 1772 roku. Historię tego miejsca przypomniał regionalista Andrzej Roch Kowalski. Z kolei jeden z fundatorów tablicy, Sławomir Strzempek opowiedział o losach swoich dziadków, którzy walczyli w Powstaniu. Do potyczki o Nowe Kramsko doszło 2 i 3 lutego 1919 roku. Miejscowość została początkowo odbita przez Powstańców, jednak po udanym kontrataku Niemcy ostatecznie wyparli polskie oddziały. Później dla upamiętnienia ppor. von Kleista, który zginął dowodząc niemieckim wojskiem, Nowe Kramsko przemianowano na Kleistdorf. Oddział Lubuski Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował na uroczystości prezes Kamil Hypki, którzy przybliżył bieżącą działalność Towarzystwa. Obecni byli również członkowie TPPW z Sulechowa i Babimostu. Fot. Kamil Hypki

Relację z odsłonięcia tablicy pamiątkowej przygotowało Radio Zachód: W Kolesinie odsłonięto tablicę pamięci powstania wielkopolskiego – Radio Zachód, Lubuskie (zachod.pl)