16 lutego 2024 r. – w asyście wojska zostały uroczyście złożone w kolumbarium na cmentarzu junikowskim w Poznaniu prochy Powstańców Wielkopolskich: Mariana Bąka, Wincentego Jurdzińskiego, Wawrzyńca Rembikowskiego, Stanisława Ruksa, Władysława Nowackiego oraz jego żony – Teodozji Nowackiej, a także Marcina Weychana oraz jego żony Bronisławy Weychan. Pochówku dokonano dzięki inicjatywie i staraniom działaczy Stowarzyszenia Odra-Niemen, Pawła Skrzypalika z Cyfrowego Lapidarium Miasta Poznania we współpracy z Oddziałem Poznańskim Instytutu Pamięci Narodowej i Urzędem Miasta Poznania. W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji kombatanckich z przewodniczącym Wielkopolskiej Wojewódzkiej Rady Kombatantów Zenonem Wechmannem. Współorganizatorem uroczystości było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, które reprezentował w czasie uroczystości Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego.

Fot. Piotr Pers