16 lutego 2024 r. – w Sulechowie odbyły się uroczystości w 105. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze. Pod pamiątkową tablicą poświęconą powstańcom, którzy po II wojnie światowej zamieszkali w tym mieście i okolicach, złożono kwiaty. Udział wzięli, oprócz delegacji członków koła TPPW, delegacja Starostwa Powiatu Zielonogórskiego, Urzędu Miasta, 5 Lubuskiego Pułku Artylerii, harcerzy z babimojsko – sulechowskiego Hufca ZHP i rodzin powstańczych.

Fot. Irena Smolik