W poniedziałek 11 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 odbędzie się w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich
w Poznaniu, Stary Rynek 78/79 coroczna uroczystość wręczenia
Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
„Dobosz Powstania Wielkopolskiego”,
Statuetką „Dobosza” wyróżniane są osoby i instytucje, które w sposób szczególny zasłużyły się
w upowszechnianiu wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Zarząd Główny TPPW 1918/19

Partner:

logo_herb_pion_sww_kolor