6 grudnia 2023 r. – w Zespole Szkól Komunikacji w Poznaniu zorganizowano sesję popularno-naukową dla uczczenia 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczniowie wygłosili krótkie referaty na temat zwycięskiego zrywu Wielkopolan, których motywem były opracowania przygotowane przez prof. prof. T. Schramma, Z. Pilarczyka, J. Karwata, dr. Ł. Jastrząba i dr. M. Rezlera oraz autorski referat nt. „Józef Zachwieja – Powstaniec Wielkopolski”. Uczestnicy wysłuchali dwóch pieśni: „Marsylianka Wielkopolska” i „Gdy szedłem raz od warty” oraz obejrzeli krótki film poświęcony powstaniu „Europa-początek ubiegłego wieku”.
W sesji udział wzięli: dr Zdzisław Kościański (absolwent szkoły) – członek Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i dr Łukasz Jastrząb, autor prezentowanego na sesji artykułu.

Fot. Marek Nowak