1 listopada 2022 r. – w Słubicach odbył się doroczny Spacer Pamięci i Pojednania. Jego organizatorem jest regionalista i społeczny opiekun zabytków Roland Semik. Prezentuje w trakcie spacerów różne wątki historii miasta i miejscowego cmentarza. Od ubiegłego roku spacer jest także okazją do przedstawienia informacji o mogiłach wpisanych do rejestru weteranów walk o wolności i niepodległość Polski. W tym roku wspominano m.in. Powstańca Wielkopolskiego Czesława Fórmana, który po II wojnie światowej osiedlił się w Słubicach. Pochodził z Lwówka k. Nowego Tomyśla. W Powstaniu walczył pod Poznaniem, Obornikami i Lesznem. W 1968 roku został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Na cmentarzu w Słubicach spoczywa sześciu Powstańców Wielkopolskich, których groby wpisane zostały do rejestru weteranów walk o wolności i niepodległość Polski. W słubickim Spacerze Pamięci i Pojednania wziął udział prezes lubuskiego oddziału TPPW Kamil Hypki.

Fot. K. Hypki