IMG-20220902-WA0006 bis

1 września 2022 r. – w 83. rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, co zapoczątkowało II wojnę światową, odbyły się w Poznaniu uroczystości upamiętniające ofiary agresji. Rozpoczęła je msza św. w Bazylice pw. św. Józefa w intencji ofiar – poległych i zamordowanych. Następnie uczestnicy udali się pod pomnik Armii Poznań, gdzie delegacje złożyły wieńce. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele wojewódzkiej administracji rządowej, wojewódzkich i miejskich władz samorządowych, służb mundurowych i związków kombatanckich. Podczas uroczystości odczytano Apel Poległych, a całość odbyła się w asyście honorowej Wojska Polskiego.
W imieniu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego wiązankę kwiatów złożyli prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał oraz prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.

Fot. Piotr Pers