2022-09-02 20-lcie TPPW (8)bis

2 września 2022 r. – w Chodzieży odbyło się uroczyste spotkanie z okazji XX-lecia działalności miejscowego koła TPPW. Prezes Koła Marek Fifer i poprzedni, długoletni prezes Roman Grewling przedstawili dokonania Koła. Uroczystości towarzyszyła wystawa i prezentacja albumów ze zdjęciami i wycinkami prasowymi. W jubileuszowym spotkaniu członków i sympatyków Koła uczestniczyli także: Jacek Gursz – burmistrz Chodzieży i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Mirosław Juraszek – starosta powiatu chodzieskiego, Mirosława Kutnik – przewodnicząca Rady Miejskiej i o. Eustachy Rakoczy ZP. Zarząd Główny i Zarząd Oddziału Wielkopolskiego TPPW reprezentowali Tadeusz Musiał i Wawrzyniec Wierzejewski. Spotkanie uświetnił zespół muzyczny „Jan Boys”.

Fot. Koło TPPW w Chodzieży