IMG_8045 (640x427)

1 września 2020 r. – w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze, z którą Oddział Lubuski współpracuje już od wielu lat, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. Tradycyjnie delegacja oddziału, ze swoim sztandarem i chorążym Ireneuszem Gruszeckim, bierze udział w tej uroczystości. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu dyrektor Szkoły Agnieszka Łyszkiewicz serdecznie powitała zebranych, szczególnie uczniów klas pierwszych. Ze względu na zagrożenia „pandemiczne” – uroczystość była skromna, ograniczona tylko do najmłodszych. Jednak mimo wszystko uczniowie starsi przygotowali dla „pierwszaków” okolicznościowy program słowno-muzyczny. Odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia tej szkoły. Uczniowie klas pierwszych otrzymali także swój pierwszy szkolny dokument – bilet wstępu na „Statek – Szkoły Podstawowej nr 13”. Wszystko to w obecności rodziców, grona nauczycielskiego i zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczył Prezes Honorowy Oddziału Lubuskiego Jerzy Przybecki.