P1830909 (640x480)

1 września 2020 r. – nawiązawszy do ważnych dla narodu polskiego rocznic: bitwy warszawskiej 1920 r., napaści niemieckiej na Polskę w 1939 r. i wybuchu powstania warszawskiego, mialskie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 postanowiło uczcić pamięć ppłk. Franciszka Rataja (1894–1958) – żołnierza czterech wojen i trzech powstań narodowych, uhonorowanego najwyższymi odznaczeniami wojskowymi. Strażnikiem pamięci o losach Franciszka Rataja jest Anna Meisnerowska, wnuczka podpułkownika, autorka książki Wierny Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie. Opowieść o Franciszku Rataju, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w Zieleńcu w sercu Puszczy Noteckiej. Pani Meisnerowska odwiedzając Miały wygłosiła prelekcję dla miejscowych miłośników historii. Wypożyczyła też miejscowemu Kołu TPPW 1918/19 wystawę składającą się z kilkunastu plansz ilustrujących dokonania podpułkownika Rataja i jego życie rodzinne. Skorzysta z nich m. in. miejscowa młodzież, która przestrzegając obowiązujących zasad reżimu sanitarnego prześledzi losy jednego z polskich zapomnianych bohaterów.