87015515_2854659394595473_1833463028322926592_n (640x480)

16 lutego 2020 r. – w 101. rocznicę zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego członkowie witnickiego Koła TPPW udali się do sąsiedniego Dębna, gdzie spotkali się z przedstawicielami Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP, w osobach kpt. ZS Marka Aleksandrowicza (występującym tego dnia w mundurze podporucznika Wojsk Wielkopolskich) mjr. ZS Józefa Cierluka ps. „Czarny”,  ppor. ZS Felicjana Cholewińskiego i potomkami ppor. Józefa Zielińskiego (Powstańca Wielkopolskiego, uczestnika wojny 1920 r., Sybiraka i Żołnierza I-szej Armii WP, który po zakończeniu II Wojny Światowej osiadł w Dębnie) na czele z wnuczką Panią Ewą Cholewińską. Podczas spotkania sekretarz Koła TPPW Marek Łopatka nakreślił kwestię związaną z oznaczaniem mogił Powstańców Wielkopolskich specjalnymi tabliczkami. Następnie wszyscy udali się na cmentarz komunalny przy ul. Kościuszki, gdzie znajduje się mogiła Państwa Zielińskich, by złożyć wiązanki kwiatów przepasane szarfami w biało-czerwonych barwach.