17 lutego 2020 r. – w Szkole Podstawowej im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Mosinie miał miejsce wernisaż wystawy pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie – rozkaz!” ukazującej dokumenty Powstania Wielkopolskiego ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wystawa była prezentowana na m.in. w Sejmie RP, a także  udostępniana w różnych środowiskach i szkołach na terenie Wielkopolski i kraju. Obecna wystawa zaprezentowana została młodzieży szkolnej i mieszkańcom miasta dzięki staraniom burmistrza Mosiny i dyrekcji Szkoły z dyrektor Kariną Rzepecką. Wernisaż stał się okazją do wygłoszenia prelekcji nt.  materiałów źródłowych do historii Powstania. O znaczeniu Powstania Wielkopolskiego dla odrodzenia się Polski po okresie zaborów wygłosił Wawrzyniec Wierzejewski. Na uroczystym otwarciu wystawy z udziałem władz samorządowych Gminy Mosina, rodzin Powstańców Wielkopolskich, przedstawicieli sołectw, osiedli, gminnych organizacji, stowarzyszeń oraz społeczności szkolnej, gościli m.in.: poseł na Sejm RP Katarzyna Kretkowska, dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu Henryk Krystek, kustosz Muzeum Powstania Wielkopolskiego Marcin Wiśniewski, prezes Wielkopolskiego Oddziału TPPW  Wawrzyniec Wierzejewski, Andrzej Walter z Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, Kacper Awzan z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Poznaniu. Koordynatorem wydarzenia była Joanna Nowaczyk. W trakcie uroczystości w holu szkoły odsłonięto mural upamiętniający patrona – 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Autorem muralu jest Paweł Gregor. Młodzież szkolna zaprezentowała zebranym program artystyczny o tematyce patriotycznej.