2020_02_16_Lgow (44) (640x426)

16 lutego 2020 r. –  z inicjatywy Koła Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie, odprawiona została Msza św. z ceremoniałem wojskowym w 151. rocznicę urodzin majora Zbigniewa Gorzeńskiego-Ostroroga dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego oraz w 101. rocznicę rozejmu w Trewirze, kończącego Powstanie Wielkopolskie. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. W Mszy św. uczestniczyły władze samorządowe Miasta  i  Gminy Żerków z burmistrzem Michałem Surmą, władze powiatu jarocińskiego ze starostą Lidią Czechak, przedstawiciele sołectwa Lgów, harcerze żerkowskiej 33. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. M. Kopernika oraz delegacje Kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego z Jarocina i Żerkowa. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: 16. Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk im. gen. bryg.  S. Taczaka, Kurkowych Bractw Strzeleckich z Jarocina i Żerkowa, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. J. Dziubińskiej w Tarcach, Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żerkowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Dobieszczyźnie. Mszę zakończyło odśpiewanie „Roty”. Dalsza część uroczystości odbyła się na przykościelnym cmentarzu, gdzie przy kwaterze Gorzeńskich i Skarżyńskich wartę honorową wystawili żołnierze jarocińskiego batalionu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odbyła się modlitwa w intencji majora Gorzeńskiego i jego podkomendnych oraz wystąpienia burmistrza Michała Surmy i starosty Lidii Czechak. Salutem armatnim, hołd powstańcom oddali członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Żerkowa. Następnie zgromadzone delegacje złożyły kwiaty i znicze na mogile dowódcy jarocińskich oddziałów powstańczych, a poczty sztandarowe oddały należny mu honor. Na zakończenie uroczystości władze samorządowe gminy Żerków i powiatu jarocińskiego, złożyły w wojskowej asyście honorowej kwiaty na grobie poległych mieszkańców ziemi lgowskiej.

Fot. Ewa Graczyk