DSC02724 (640x480)

18 grudnia 2019 r. – odbyły się uroczystości na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu związane z pochowaniem prochów, zmarłego w 1972 r. w Wielkiej Brytanii, płk. Wincentego Wierzejewskiego oraz jego małżonki Winifred Mary Wierzejewskiej z d. Powell. Pułkownik Wincenty Wierzejewski był Powstańcem Wielkopolskim, współtwórcą wielkopolskiego skautingu i Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego. Ceremonię pogrzebową poprzedziła msza św. w Bazylice św. Józefa na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, której przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek. Podczas mszy wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk odczytał decyzję prezydenta RP Andrzeja Dudy o pośmiertnym odznaczeniu płk. Wierzejewskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie z rąk wojewody, w imieniu rodziny pułkownika, odebrał jego stryjeczny wnuk Wawrzyniec Wierzejewski. Po zakończeniu mszy głos zabrali: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski, którzy w swoich wystąpieniach przypominali fakty z życia Wincentego Wierzejewskiego i podkreślali jego zasługi dla przygotowania Powstania Wielkopolskiego oraz prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Tadeusz Musiał, który  podziękował wszystkim osobom i instytucjom, zaangażowanym  w realizację tego przedsięwzięcia. Następnie uroczysty kondukt przemaszerował z kościoła na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie w honorowej asyście wojskowej oraz harcerzy ZHP i ZHR odbyła się druga część ceremonii pogrzebowej – pochówek  prochów pułkownika i jego małżonki. Delegacje złożyły na grobie wieńce i kwiaty. W uroczystości obok wspomnianych wyżej -wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka, marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, zastępcy Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego – wzięli udział: posłowie i senatorowie, przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, przedstawiciele poznańskich instytucji i organizacji, członkowie rodziny płk. Wincentego Wierzejewskiego, liczne poczty sztandarowe, harcerze, członkowie TPPW, mieszkańcy i młodzież szkolna.

Fot. Alina Kucharska