biesiada1.jpg,maxwidth,1366,maxheight,654 (640x426)

19 grudnia 2019 r. – po raz drugi już lubuscy seniorzy i juniorzy mieli możliwość podjęcia międzypokoleniowego dialogu o tym, co nas łączy i jest dla nas wszystkich ważne – o patriotyzmie i pielęgnowaniu rodzinnej tradycji. Dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu w Zielonej Górze, do jego Sali Kolumnowej przybyło 200 uczestników, którzy nie tylko byli widzami pięknego programu artystycznego, ale również uczestnikami wielu ważnych rozmów. Pierwszym akcentem prowadzonego przez Damiana Bączkiewicza, wiceprezesa Oddziału Lubuskiego, wydarzenia były przemowy: Elżbiety Anny Polak, marszałek województwa lubuskiego, Tadeusza Musiała, prezesa Zarządu Głównego TPPW oraz Jerzego Przybeckiego, Prezesa Honorowego Oddziału Lubuskiego. Następnie wręczono specjalne podziękowania właśnie Jerzemu Przybeckiemu oraz Tytusowi Fokszanowi, członkowi koła w Sulechowie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach k. Szprotawy zaprezentowali występ artystyczny, wariację nt. Niepodległej, połączenie obrazu, śpiewu, tańcu i słowa. W międzyczasie, również podczas przerw kawowych zapewnionych przez uczniów zielonogórskiego Gastronomika, uczestnicy młodsi i starsi dyskutowali o przeszłości i przyszłości kraju, wspominali swoje historie i wymieniali się doświadczeniami. Na koniec odbyła się jeszcze krótka debata, moderowana przez Błażeja Mościpana, której 4 uczestników opowiadało o receptach na kryzys w pielęgnowaniu rodzinnych tradycji i obywatelskiego patriotyzmu.

Fot. Maciej Dobrowolski, gazetalubuska.pl