zespół szkół rolniczych cku w Trzciance (640x425)

2 października 2019 r. – uczniowie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance ( gmina Kuślin) uczcili Dzień Patrona. W podniosłej atmosferze zadumy i refleksji uczniowie klas pierwszych zespołu szkół złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W wydarzeniu uczestniczył dr Zdzisław Kościański (członek Prezydium ZG TPPW 1918/19). Wygłosił on referat na temat źródeł wartości, którymi kierowali się Powstańcy Wielkopolscy.