2 października 2019 r.  – w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji  jubileuszu 80. urodzin prof. dra hab. farm. Michała Umbreita. Wzięła w nim liczny udział rodzina, przyjaciele i współpracownicy Jubilata. Spotkanie prowadziła prof. Barbara Zielińska-Psuja, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a laudację wygłosił dr Jan Majewski, przewodniczący Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Prof. Michał Umbreit znany jest z wielu osiągnięć na polu naukowym i dydaktycznym, od lat działa też na niwie społecznej, w tym w Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Za wybitne zasługi w realizacji misji Towarzystwa, Prezydium Zarządu Głównego przyznało Jubilatowi Złotą Odznakę Honorową „Wierni Tradycji”, którą wręczyli prezes honorowy Stefan Barłóg, prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski oraz Piotr Stachecki, prezes Koła TPPW Poznań – Centrum II, którym przez kilka kadencji kierował Profesor.
Gratulujemy dostojnego Jubileuszu i wyróżnienia!