9 stycznia 2023 r. – uczniowie szkół podstawowych w powiecie czarnkowskotrzcianeckim po raz kolejny wzięli udział w konkursie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 19181919. Był to już IV Powiatowy Konkurs Historyczny pn. „Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej”, organizowany od kilku lat w Miałach w ramach współdziałania miejscowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich z lokalnym Kołem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Na zaproszenie organizatorów przybyło łącznie 43 reprezentantów placówek edukacyjnych w: Krzyżu Wielkopolskim, Dzierżążnie Wielkim,  Wieleniu,  Trzciance,  Lubaszu, Rosku, Pęckowie, Miałach, a także mieszkaniec Łomnicy. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: juniorów (klasy VVI) i seniorów (klasy VIIVIII). Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem: Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego, Burmistrza Wielenia, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Fot. Arkadiusz Słabig

Pełny tekst: Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)