6 stycznia 2023 r. – w godzinach porannych odbył się apel na Wzgórzu Berlińskim przy ulicy Przytocznej (Organizatorzy: GRH Stacja Lotnicza Ławica, OSP os. Kwiatowe oraz Rada Osiedla Krzyżowniki Smochowice), podczas którego uczczono pamięć zwycięskich Powstańców Wielkopolskich. Główna uroczystość zorganizowana została przed Pomnikiem Zdobywców Lotniska Ławica przy ul. Bukowskiej (Organizatorzy: Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego oraz Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP), gdzie przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizatorów obchodów i poznańskiego lotniska, a także delegacje służb mundurowych i organizacji złożyli hołd powstańcom. Wzięła w niej również udział delegacja Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 z prezesem Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim. Po okolicznościowych przemówieniach delegacje złożyły przed pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończył piknik historyczny przygotowany przez rekonstruktorów z grupy Stacja Lotnicza Ławica. Zaprezentowano również sprzęt militarny oraz stare pojazdy. W holu dawnego terminala lotniska Ławica ks. Robert Kulczyński – autor monografii poświęconych samolotom I wojny światowej oraz lotnictwu Powstania Wlkp. wygłosił prelekcję pt.: „Zarys historii lotnictwa wielkopolskiego w 1919 roku”.

Fot. Robert Unruh