Uprzejmie prosimy o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19

KRS: 0000066835

Dzięki Państwa wsparciu możliwa jest realizacja głównego celu naszego Towarzystwa, jakim jest popularyzacja wiedzy
o zwycięskim zrywie niepodległościowym Wielkopolan i kultywowanie wiekopomnego dzieła bohaterskich Powstańców Wielkopolskich.
W bieżącym roku planujemy m.in. kontynuowanie druku rocznika „Wielkopolski Powstaniec” (Nr 30/2024) i kolejnego tomu opracowania „Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919″.
Wszystkim wspomagającym nasze działania przekazujemy serdeczne słowa podziękowania.

Zarząd Główny TPPW

 

 Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne
z działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
za 2022 r.

ReportEssentialSimple201821868 (2)BalanceSheet201748406 (1)ProfitAndLoss201748406 (1)AdditionalInfo201748407FinancialIntro201748407