SAM_7513 (640x360)

10 grudnia 2019 r. –  Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizowały spotkanie  z Wawrzyńcem Wierzejewskim pt. „Wspomnienie o Wincentym Wierzejewskim. Walka i powrót do Ojczyzny”. Bohater wspomnienia- spotkania to oficer WP, artysta malarz i rzeźbiarz, współtwórca skautingu i harcerstwa w Poznaniu i Wielkopolsce, założyciel i komendant Polskiej Organizacji Wojskowej zaboru pruskiego – zbrojnej konspiracji przygotowującej Powstanie Wielkopolskie. Prochy tego wielkiego patrioty spoczną 18 grudnia br. na poznańskim Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. W trakcie ożywionej dyskusji Wawrzyniec Wierzejewski, Jarosław Łuczak i dr Zdzisław Kościański zwracali uwagę na potrzebę dalszej popularyzacji historii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, a także rolę znaków harcerskich i wojskowych.
Podczas spotkania odbyła się prezentacja nowo wydanej  książki Szymona Dąbrowskiego „Wincenty Wierzejewski. Działaj twórz i nie bój się życia…”.
Na spotkaniu była obecna m.in. liczna reprezentacja młodzieży z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz ekipa telewizyjna TVP pod kierunkiem Mateusza Wojciechowskiego.