W środę 18 grudnia 2019 r. będzie miała miejsce uroczystość pochowania
na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu

prochów śp. płk. Wincentego Wierzejewskiego i jego małżonki.

Uroczystości pogrzebowe z ceremoniałem wojskowym rozpocznie Msza św.
w Bazylice Ojców Karmelitów Bosych pw. św. Józefa na ul. Działowej 25 w Poznaniu o godz. 10:00, po czym nastąpi przejście na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie o godz. 11:00 odbędzie się uroczysty pochówek.

Tym samym, znalazły swój finał starania wielu instytucji, stowarzyszeń, parlamentarzystów i osób prywatnych.

Wincenty Wierzejewski – wybitny współtwórca skautingu wielkopolskiego, założyciel i komendant Polskiej Organizacji  Wojskowej zaboru pruskiego, Powstaniec Wielkopolski, d-ca 1. Kompanii Skautowej – zalążka powstańczych Wojsk Wielkopolskich, z-ca komendanta Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, komendant struktur dywersji pozafrontowej na wypadek napaści Niemców na Polskę, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a zarazem artysta malarz-rzeźbiarz, znalazł wreszcie właściwe miejsce spoczynku na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu, po powrocie na łono Ojczyzny z wychodźstwa
w Wielkiej Brytanii.

Link do filmu prezentującego postać Wincentego Wierzejewskiego:

https://youtu.be/T7Yeu36eX3I

Będziecie Państwo ważnymi uczestnikami tej uroczystości.

 Poczty sztandarowe prosimy koordynować na miejscu z p. Maciejem Myczką, który będzie dowodził pocztem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Organizatorami uroczystości są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Współorganizatorem  wydarzenia i fundatorem nagrobka autorstwa prof. Konstancji Pleskaczyńskiej jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Współuczestnikami i współorganizatorami są: Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Okręg Wielkopolski Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Komenda Garnizonu Poznań, 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Archidiecezja Poznańska wraz z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz wielkopolskimi Senatorami i Posłami.