DSC02049 (640x480)

9 grudnia 2019 r. – w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się po raz 24. uroczystość wręczenia nagród honorowych Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – statuetek „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Wydarzenie rozpoczęło się od  występu artystów: prof. Grażyny Flicińskiej-Panfil, prof. Izabeli Górskiej-Krasiel i Filipa Lewandowskiego z Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Uroczystość otworzył i powitał przybyłych gości wiceprezes Zarządu Głównego Włodzimierz Warchalewski. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. senator RP Robert Gaweł, Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Wioleta Haręźlak – przewodnicząca sejmiku lubuskiego, z- ca prezydenta Poznania – Jędrzej Solarski, Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta, Aleksandra Kuź – wielkopolski wicekurator oświaty, Tomasz Szulc – burmistrz Opalenicy, Piotr Zalewski– członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, dr hab. Rafał Reczek – dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu, o. prof. Eustachy Rakoczy – kapelan Towarzystwa, przedstawiciele wielu organizacji i instytucji, laureaci Dobosza, członkowie i sympatycy TPPW oraz młodzież. Prezes Tadeusz Musiał w okolicznościowym przemówieniu zwrócił uwagę na nieprzemijającą aktywność wielu osób i środowisk w upamiętnianiu  i popularyzowaniu Powstania Wielkopolskiego, mimo przypadającej na ten rok już 101. rocznicy wybuchu powstania oraz zapoznał zebranych z planowanym przebiegiem tegorocznych obchodów rocznicowych. Następnie odczytano laudacje i wręczono wyróżnionym statuetki „Dobosza”.
Tegorocznymi laureatami zostali:
dr Włodzimierz Lewandowski  (nagroda przyznana pośmiertnie) – powstaniec wielkopolski, publicysta i historyk, jeden z najwybitniejszych znawców dziejów Powstania Wielkopolskiego, jeden z członków założycieli powołanego w 1926 r. Towarzystwa dla badań nad historią Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,
Waldemar Banaszyński – zasłużony propagator pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, prowadzący pracownię renowacji zabytków techniki militarnej, członek Stowarzyszenia Miłośników Militariów West w Wolsztynie, organizator i uczestnik inscenizacji rekonstrukcyjno – historycznych oraz pokazów sprzętu wojskowego,
Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19,  zaangażowany  historyk –badacz i popularyzator dziejów Wielkopolski,  Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i historii skautingu na terenie zaboru pruskiego, inicjator wielu przedsięwzięć popularyzująco – edukacyjnych, autor, redaktor i wydawca publikacji poświęconych historii regionu wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego.
Piotr Wojtczak – sekretarz generalny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, pedagog i działacz harcerski, autor i współautor wielu publikacji związanych z popularyzacją wiedzy i upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego oraz dokumentujących działalność TPPW, redaktor wydawniczy rocznika „Wielkopolski Powstaniec”, wieloletni redaktor strony internetowej Towarzystwa.
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, który podjął szereg działań związanych z upamiętnianiem zwycięskiego zrywu Wielkopolan – Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, szczególnie w związku z obchodami 100. rocznicy Powstania. Przygotował szeroką ofertę edukacyjną, w tym m.in. portal internetowy, spoty edukacyjne, gry miejskie, konkursy, wydawnictwa i wiele innych.

Aktu wręczenia statuetek dokonali: prezes Zarządu Głównego TPPW  Tadeusz Musiał, prezes honorowy Towarzystwa Stefan Barłóg oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Podczas uroczystości uhonorowano również osoby i instytucje szczególnie zasłużone w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Wręczono m.in. Medale Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę za zasługi dla województwa wielkopolskiego oraz złote i srebrne medale „Wierni Tradycji”. Wręczono również egzemplarze wydawnictwa pokonkursowego autorom, którzy brali udział w ubiegłorocznym Konkursie Literackim im. Romana Wilkanowicza. Uroczystość zakończyło odśpiewanie Roty. Tradycyjnie w Sali Złotej  odbyło się również spotkanie opłatkowe dla uczestników wydarzenia.

Fot. Alina Kucharska