17 lutego 2024 r. – w Czerwonaku, podobnie jak w latach ubiegłych, miały miejsce uroczystości dla upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego i rocznicy podpisania traktatu w Trewirze. Ich podniosły charakter podkreślił udział asysty wojskowej. W obchodach wzięli udział m.in. włodarze gminy z wójtem Marcinem Wojtkowiakiem i przewodniczącym rady gminy Wojciechem Skrzekutem oraz starosta poznański Jan Grabkowski i senator Waldemar Witkowski. Mimo ferii szkolnych obecna była liczna delegacja młodzieży szkolnej ze sztandarami i grupy rekonstrukcyjne, a także harcerze i instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego. Wśród licznie przybyłych mieszkańców gminy, szczególnymi gośćmi byli potomkowie Powstańców. Imprezie towarzyszył „obóz powstańczy” z pokazami rekonstruktorów oraz tradycyjną grochówką i kiełbasą przy ognisku.

Fot. Piotr Pers