19 stycznia 2024 r. – w Miałach obchodzono cykliczne Święto Patrona Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach. Po nabożeństwie zorganizowano uroczysty przemarsz społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi gośćmi przez Miały w honorowej asyście pojazdu pancernego „Kazimierz Grudzielski”, będącego własnością Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Ehrhardt M17”. Przed budynkiem szkoły odbył się Apel Pamięci przywołujący postaci bohaterów wielkopolskiej drogi do niepodległości. Dr hab. Rafał Reczek, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, dr hab. Arkadiusz Słabig, prezes mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, Joanna Ignaszak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach i Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia dokonali uroczystego odsłonięcia pomnika z inskrypcją: „W hołdzie naszym przodkom, mieszkańcom Miałów, Mężyka i Białej, walczącym w latach 1918-1920 w ochotniczych oddziałach powstańczych, Armii Wielkopolskiej i Wojsku Polski. W 105. rocznicę walk powstańczych w Puszczy Noteckiej i w 104. rocznicę przyłączenia południowej części ziemi wieleńskiej do Polski. Miały 19 stycznia 2024 roku”. Kolejnym etapem Święta Patrona była uroczysta akademia. Po okolicznościowych przemówieniach uczniowie przedstawili program artystyczny nawiązujący do dziejów Powstania Wielkopolskiego. Goście zwiedzili również wystawę prac plastycznych z III Powiatowego Konkursu Plastycznego „A przez Wielkopolskę leci krzyk wolności”.

Fot. A. Słabig

Pełny Tekst: Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)