12 stycznia 2024 r. – w Miałach odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej”. Organizatorami tego cyklicznego przedsięwzięcia byli: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach i mialskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Konkurs miał formę testu wiedzy obejmującego takie zagadnienia jak: zmagania Polaków o zachowanie tożsamości pod panowaniem pruskim, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, wysiłki na rzecz wytyczenia granicy polsko-niemieckiej w 1919 roku i przyłączenie zachodniego pogranicza do Rzeczypospolitej w styczniu 1920 roku. Szczególny nacisk położono na tematykę lokalną związaną z dawnymi powiatami czarnkowskim i wieleńskim. Integralną częścią testu były liczne teksty źródłowe, ilustracje i mapy. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z Krzyża, Dzierżążna Wielkiego, Trzcianki, Piły, Lubasza, Miłkowa, Gulcza, Roska, Wielenia i Miałów, którzy startowali w dwóch kategoriach wiekowych (klasy V-VI i VII-VIII).

Fot. A. Słabig