S. Psik 1

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 14 stycznia 2024 roku zmarł

STEFAN PSIK

jeden z pierwszych członków
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19
instruktor ZHP, harcmistrz, popularyzator idei Towarzystwa, współorganizator ogólnopolskich zlotów szkół i jednostek harcerskich im. Powstańców Wielkopolskich,
w latach 1999-2015 członek ZG TPPW, chorąży sztandaru Towarzystwa, kierownik biura Zarządu Głównego,
człowiek otwarty, koleżeński, udzielający każdemu
wsparcia i pomocy.
Za swoją działalność wyróżniony
Medalem TPPW „Wierni Tradycji”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 18 stycznia br. w Murowanej Goślinie
Msza św. o godz. 12.00 w kościele na Os. Zielone Wzgórza
Pogrzeb o godz. 13.00. na lokalnym cmentarzu

Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia

Cześć Jego Pamięci

Przyjaciele z Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918/19