15 maja 2023 r. – w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu miało miejsce uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka. Płk Dariusz Wyrzykowski – dotychczasowy zastępca dowódcy 12. WBOT przyjął oficjalnie obowiązki od płk. Zbigniewa Targońskiego. Celebrowanie odbyło się w obecności dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Macieja Klisza, dowódców brygad i jednostek wojsk operacyjnych, władz administracji państwowej z wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim, władz samorządowych z wiceprezydentem m. Poznania Jędrzejem Solarskim oraz szefów, komendantów i dyrektorów administracji zespolonej. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentował członek Zarządu Głównego TPPW Piotr Stachecki. Uroczystości towarzyszyła wojskowa asysta honorowa wystawiona przez 12. WBOT, pododdziały z podległych batalionów oraz Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych pod dowództwem mjr. Pawła Joksa. Głównym punktem ceremonii było przekazanie sztandaru wielkopolskich terytorialsów oraz proporca rozpoznawczego. Na sztandarze i proporcu widoczne są symbole Powstania Wielkopolskiego w postaci trefla noszonego na czapkach żołnierzy Wojsk Wielkopolskich. Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady WOT często uczestniczą w wojskowej asyście honorowej podczas obchodów rocznicowych Powstania Wielkopolskiego.

Fot. Piotr Stachecki