12 maja 2023 r. – w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, Stary Rynek 3 odbyło się uroczyste zakończenie i wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Dzieci o Powstaniu Wielkopolskim”, który objęty był patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Organizatorami konkursu byli: Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 oraz Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. W uroczystości wzięli udział uczestnicy wraz z nauczycielami, rodzicami i opiekunami, zaproszeni goście oraz przedstawiciele organizatorów, w tym m.in.: Teresa Grad – prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, Anna Sochacka – zastępca dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Marcin Wiśniewski – kierownik Muzeum Powstania Wielkopolskiego, Katarzyna Sołtysiak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, Tadeusz Musiał – prezes Zarządu Głównego oraz Piotr Wojtczak – sekretarz generalny ZG TPPW 1918/19. W trakcie wydarzenia byli prezentowani na ekranie laureaci konkursu i ich prace, a po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy zwiedzili muzeum.

Fot. Piotr Wojtczak

Link do prezentacji przedstawiającej nagrodzone prace plastyczne:
Prezentacja prac konkursowych o Powstaniu Wielkopolskim