16 lutego 2023 r. – na Skwerze Focha w Poznaniu, w 104. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze po raz kolejny miały miejsce uroczystości poświęcone temu wydarzeniu, które przyjęło się uważać za datę zakończenia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. W wydarzeniu zorganizowanym przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 – Oddział Wielkopolski oraz Urząd Miasta Poznania wzięli liczny udział przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych, instytucji i organizacji, służby mundurowe, delegacje szkół, harcerze z drużyną reprezentacyjną ZHP i seniorzy harcerscy, członkowie kół TPPW, kombatanci ze sztandarami, przedstawiciele samorządu i działacze dzielnicy Łazarz oraz mieszkańcy miasta. Wartę honorową i poczet sztandarowy wystawiła 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości głos zabrali: zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski, konsul honorowy Republiki Francuskiej prof. Igor Kraszewski, wicemarszałek wielkopolski Wojciech Jankowiak oraz Tadeusz Musiał prezes Zarządu Głównego TPPW. Okolicznościowy adres przekazał uczestnikom wojewoda wielkopolski Michał Zieliński. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było posadzenie „Lipy Marszałka Focha” dla upamiętnienia roli marszałka w sukcesie Powstania i uznania go przez społeczność międzynarodową jako części zwycięstwa państw Ententy. Posadzenie lipy stanowi nawiązanie do wizyty marszałka Focha w Poznaniu w 1923 r. kiedy w czasie inspekcji na poligonie w Biedrusku posadził  takie drzewko na jednym ze wzgórz. Uczestnicy uroczystości gremialnie wzięli udział w akcie sadzenia drzewka. Uroczystość zakończyła recytacja w języku francuskim i polskim fragmentów wiersza Paula Eluarda pt. „Wolność” w wykonaniu uczennic klasy Galia 2 z I LO w Poznaniu Agaty Jacaszek i Amelii Tylskiej. Następnie uczestnicy przeszli do Szkoły Podstawowej nr 26 na spotkanie podsumowujące. Gawędę na temat marszałka Focha i Powstania Wielkopolskiego wygłosił dla młodzieży szkolnej Wawrzyniec Wierzejewski, prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW, a wystawę przedmiotów związanych z Powstaniem udostępnił Marcin Kentzer-Nowakowski wraz z rekonstruktorem w mundurze wojsk wielkopolskich Antonim Antoniowem.

Fot. Andrzej Lik