16 lutego 2023 r. – w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Nowym Tomyślu miało miejsce doniosłe wydarzenie. Uczniowie klas 4-8, dyrekcja, nauczyciele oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości przekazania szkole opieki na grobem Powstańców Wielkopolskich – Państwa Zygmańskich. Pamiątkowy certyfikat przekazała przedstawicielka IPN Ewa Liszkowska – skądinąd absolwentka tej szkoły – na ręce dyrektora Mirosławy Jurgi. Samorząd uczniowski zaprezentował program artystyczny upamiętniający powstańców – ppor. Kazimierę Zygmańską oraz ppor. Kazimierza Zygmańskiego. W dniu poprzedzającym wydarzenie na powstańczym grobie złożono kwiaty oraz zapalono znicz. Podczas uroczystości wystąpił dr Zdzisław Kościański, który opowiedział o życiu, zaangażowaniu społecznym oraz udziale Państwa Zygmańskich w Powstaniu Wielkopolskim. Głos zabrała też wiceburmistrz Nowego Tomyśla Grażyna Pogonowska, wyrażając uznanie dla inicjatywy i zaangażowania szkoły w tę szlachetną akcję.

Fot. SP nr 2 w Nowym Tomyślu