13 stycznia 2023 r. – zorganizowano coroczne Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach. Uroczystość zainicjowano wizytą delegacji na dworcu kolejowym w Miałach. Pod tablicą upamiętniającą zdobycie miejscowości 104 lata temu przez drużynę powstańczą, Joanna Ignaszak, Henryk Korpys, Michał Ignaszak, Roman Stańko, Arkadiusz Słabig (reprezentanci szkoły, sołectwa, klubu sportowego „Victoria”, Ochotniczej Straży Pożarnej i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919) wraz przedstawicielami młodzieży zapalili symboliczne znicze pamięci. Następnie liczni uczestnicy powstańczego święta wzięli udział w nabożeństwie celebrowanym w miejscowym kościele przez ks. Andrzeja Ledę, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Ignacego Loyoli w Pęckowie. Po mszy odbył się apel pamięci, przywołujący nazwiska mieszkańców Miałów, Mężyka i Białej – uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz walk o niepodległość i granice. Przed poświęconym im pomnikiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W świetlicy szkoły, w trakcie części oficjalnej, okolicznościowe przemówienia wygłosili: Joanna Ignaszak (dyrektor szkoły), Elżbieta Rybarczyk (burmistrz Wielenia), Adam Bogrycewicz (radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) oraz Roman Grewling (reprezentant Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19). Arkadiusz Słabig omówił mialskie obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, a także przebieg i wyniki konkursów: II Powiatowego Konkursu Historyczno-Plastycznego „A przez Wielkopolskę leci krzyk wolności” oraz IV Powiatowego Konkursu Historycznego „Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej”. Punktem kulminacyjnym uroczystości był wspaniały program artystyczny, który wraz z uczniami przygotowały i zaprezentowały: Marta Kania, Grażyna Korpys i Jolanta Ściegienna – nauczycielki w szkole w Miałach. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście obejrzeli pokonkursową wystawę prac plastycznych, wyeksponowanych w głównym budynku szkoły.

Fot. A. Słabig