11 stycznia 2023 r. – w Żninie miały miejsce obchody 104. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W godzinach rannych otwarto w Muzeum Ziemi Pałuckiej wystawę pt. „Pozostała nie tylko pamięć”, na której zgromadzono eksponaty w postaci: obrazów, dyplomów, odznaczeń, książek oraz osobistych pamiątek po powstańcach. Następnie licznie zgromadzeni goście udali się na ulicę 700-lecia, gdzie byli świadkami odsłonięcia dwóch kamieni z nazwiskami Tadeusza Lerchenfelda i Jana Tomaszewskiego – dowódców powstańczej bitwy o Żnin. W tym miejscu wszystkich przybyłych powitał Jacek Pietraszko prezes Kola TPPW w Żninie. Aktu odsłonięcia dokonali wojewoda kujawsko- pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz prawnuk Tadeusza Lerchenfelda – Przemysław Gniazdowski. Dla uczczenia tych grudniowych wydarzeń i ich bohaterów w kościele farnym pw. św. Floriana, ks. dr Tadeusz Nowak odprawił mszę świętą. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani, w asyście Orkiestry Wojska Polskiego i kompanii honorowej 2 Batalionu Ziemi Żnińskiej, udali się na teren Szkoły Podstawowej nr 1 noszącej imię Powstańców Wielkopolskich, gdzie zostali powitani przez dyrektora tej placówki Marka Orzechowskiego. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu oraz wciągnięciu przez żołnierzy flagi na maszt głos zabrali starosta żniński Zbigniew Jaszczuk i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Zgromadzone delegacje szkół, zakładów pracy, instytucji samorządowych oraz prywatne osoby złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą. Następnie odśpiewano z towarzyszeniem orkiestry wojskowej „Rotę”. Obchody zakończył koncert muzyczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1, wystąpił również chór Moniuszko pod dyrekcją Beaty Różańskiej.
Główne obchody poprzedził, zorganizowany w dniu 8 stycznia br., IV Żniński Bieg Powstańczy.

Fot. SP nr 1 w Żninie

Pełna relacja z obchodów: Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)