13 maja 2022 r. – w Łubowie odbyło się uroczyste oznaczenie grobu Powstańca Wielkopolskiego – Michała Koźlarka. Uroczystość na cmentarzu poprzedziła msza św. w zabytkowym, drewnianym kościele parafialnym. Organizatorami uroczystości byli Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Fałkowie ( szkoła przyjęła imię Powstańców Wielkopolskich 16 lutego br.) oraz rodzina Państwa Zamiarów. Odsłonięcia tabliczki oznaczającej grób dokonał wielkopolski kurator oświaty Robert Gaweł. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkoły, członkowie rodziny Michała Koźlarka, a także wójt gminy Łubowo Andrzej Łozowski i radna powiatu gnieźnieńskiego Ewa Mądra. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali Tadeusz Musiał i Jan Janiszewski.

Fot. SP w Fałkowie