12 maja 2022 r. – uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie przyjechali do Poznania i Lusowa, aby lepiej poznać historię Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Młodzież zwiedziła Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, gdzie zapoznała się z uzbrojeniem, umundurowaniem powstańców, poznała biografie walczących oraz przebieg walk zwycięskiego powstania.
W sali konferencyjnej Muzeum uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, który przedstawił m.in. działania Towarzystwa upowszechniające wielki zryw patriotyczny bohaterskich Powstańców Wielkopolskich.
Uczniowie zwiedzili również Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Gen. Dowbora Muśnickiego w Lusowie, w którym m.in. zapoznali się z biografią dowódcy Powstania, a także z rolą jaką w Powstaniu Wielkopolskim odegrały kobiety. Lekcję historii zakończono na lusowskim cmentarzu, gdzie młodzież zapaliła znicze pamięci na mogiłach powstańczych i przed grobem gen. Józefa Dowbora Muśnickiego.

Fot. M. Polańska