P1010135 bis

18 stycznia 2022 r. – w Bibliotece Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miał miejsce wernisaż wystawy, na której zaprezentowano pierwsze historyczne sztandary harcerskie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zorganizowała ją Komisja Historyczna działająca przy Komendzie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 w Poznaniu, przy udziale kierownictwa i pracowników Wydziału Historii UAM. Wśród  kilkunastu oryginalnych sztandarów eksponowana jest zachowana kopia pierwszego sztandaru skautowego z 1916 roku.  Na wystawie prezentowane są również odznaki i plakietki harcerskie oraz publikacje na temat skautingu wielkopolskiego. Na planszach przedstawiono historię harcerstwa na terenie b. zaboru pruskiego i symbolikę sztandaru. Uczestnicy wernisażu mieli też okazję obejrzeć prezentację filmową o działalności wielkopolskiego harcerstwa. Wystawa została zorganizowana dla uczczenia  święta państwowego Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Gości witał i po wystawie oprowadzał prof. phm. Marek Mikołajczyk, przewodniczący Komisji Historycznej wraz z pozostałymi członkami Komisji. Okolicznościowe wykłady wygłosili prof. Przemysław Matusik i prof. hm. Zbigniew Pilarczyk. Wśród wielu gości obecni byli przedstawiciele władz UAM z prof. Tadeuszem Wallasem – prorektorem, prezes WZW Związku Kombatantów RP i BWP Mirosław Grzędowski,  instruktorzy i harcerze, dyrektorzy muzeów i placówek kulturalnych oraz studenci. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, od początku współpracujące z Komisją Historyczną ZHP, reprezentował m.in. Tadeusz Musiał – prezes Zarządu Głównego.
Wystawa czynna będzie do końca lutego br.

Fot. Liliana Bether