27 grudnia 2021 r. – w Poznaniu odbyły się centralne obchody 103. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przed południem Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, wspólnie z delegacją Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, złożyła kwiaty przed pamiątkowym obeliskiem na poznańskiej Cytadeli, oddając hołd bohaterom walk o niepodległość w latach 1918-1920. Następnie miała miejsce uroczystość na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (Wzgórze św. Wojciecha). Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 Tadeusz Musiał, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński oraz Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski złożyli kwiaty na mogiłach gen. Stanisława Taczaka i płk. Wincentego Wierzejewskiego. Wiązanki kwiatów złożono również przed tablicami pamiątkowymi: Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Marynarzy – Powstańców Wielkopolskich oraz przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W poznańskiej Farze Bp Grzegorz Balcerek odprawił mszę św. w intencji Powstańców Wielkopolskich. Po jej zakończeniu odbył się wernisaż wystawy pt. „Powstańcy Wielkopolscy, kawalerowie Orderu Virtuti Militari, ofiary ludobójstwa w Katyniu”, otwartej w Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu.
O godz. 16.40 rozległy się syreny rozpoczynające główne uroczystości przed Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Na wstępie zebrani usłyszeli słowa przysięgi, którą 26 stycznia 1919 r. składali, na ówczesnym Placu Wilhelmowskim, żołnierze pierwszych regularnych oddziałów Wojsk Wielkopolskich. Następnie podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn narodowy. W uroczystości wzięli udział m.in.: członkowie rodzin Powstańców Wielkopolskich, Andrzej Duda – Prezydent RP, członkowie Rady Ministrów i Ministrowie Kancelarii Prezydenta – Andrzej Dera i Wojciech Kolarski, parlamentarzyści, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, gospodarz uroczystości wraz z Wojciechem Jankowiakiem – Wicemarszałkiem i członkami Zarządu, Prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał – współgospodarz uroczystości, Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski, który reprezentował Prezesa Rady Ministrów, Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania, Jan Grabkowski – Starosta Poznański, inicjatorzy ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, samorządowcy Wielkopolski, Zenon Wechmann – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, przedstawiciele związków kombatanckich, instytucji publicznych oraz służb mundurowych, reprezentacje uczelni wyższych, poczty sztandarowe wielkopolskich szkół, organizacji i stowarzyszeń, Wielkopolanie. Jako pierwszy głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a następnie przemówienie wygłosił Prezydent Polski. Apel Pamięci poprowadził kpt. Mateusz Złamaniec. Pamięć bohaterów uczczono salwą honorową. Wieńce od Narodu Polskiego uroczyście złożyli: Prezydent RP Andrzej Duda wspólnie z Wojewodą Wielkopolskim, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Prezydentem Poznania, Starostą Poznańskim i Prezesem Zarządu Głównego TPPW 1918/19, a także inicjatorzy ustanowienia święta – Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po zakończeniu głównej uroczystości Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego i odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej, wiązanki złożyli pozostali uczestnicy.
Przebieg uroczystości transmitowany był on-line.

Fot. UMWW

Z innych wydarzeń:
W zajezdni tramwajowej przy ulicy Głogowskiej uroczyście zaprezentowano „Powstańczą Bimbę” – tramwaj oklejony specjalnie na 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i po raz pierwszy uroczyście obchodzony Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy Instytutu Poznańskiego Projekt Poznań oraz Cyryl Club. W uroczystości odsłonięcia uczestniczyli Szymon Szynkowski vel Sęk, – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jędrzej Solarski, – zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Krzysztof Dostatni, – prezes Zarządu MPK Poznań, Tomasz Łęcki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Piotr Stachecki – członek Zarządu Glównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, radni Miasta Poznania, przedstawiciele poznańskich organizacji pozarządowych współpracujących w ramach Cyryl Club – Wielkopolskiego Klubu Dyskusyjnego. Ten okolicznościowy tramwaj będzie kursował po ulicach Poznania do 16 lutego tj. rocznicy rozejmu w Trewirze – formalnego zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-19.

powstańcza bimba 1 (2) bis

Fot. Alicja Król