25 września 2021 r. – członkowie sulechowskiego Koła TPPW, ich rodziny oraz sympatycy Towarzystwa uczestniczyli w autokarowej wycieczce zorganizowanej w ramach projektu „Realizacja zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Celem wycieczki było odwiedzenie w Żaganiu miejsc, w których więzieni byli Powstańcy Wielkopolscy (Zielona Dolina) i poznanie ich historii. Program wycieczki objął również zwiedzenie Książęcego Zamku i poaugustiańskiego zespołu klasztornego. Pod obeliskiem złożono kwiaty i uczczono minutą ciszy więzionych tam bohaterskich Powstańców Wielkopolskich.

Więcej na naszej stronie w zakładce: O nas/ Z działalności Kół i Klubów TPPW