1.08

1 sierpnia 2021 r. – o godz. 17:00, godzinie „W” przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. W poznańskich uroczystościach liczny udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji działających na terenie miasta oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich, młodzież harcerska i szkolna, mieszkańcy Poznania. Hołd Powstańcom oddali m.in. Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego reprezentowali m.in. prezes Zarządu Głównego Tadeusz Musiał i prezes Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski.

Fot. Hieronim Dymalski