1 bis

17 czerwca 2021 r. – uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu wzięli udział w grze terenowej „Powstanie Wielkopolskie”. Trasa wiodła od pałacu w Łęknie po cmentarz przy ulicy Topolowej. Celem gry było upamiętnienie Zaniemyślan, którzy brali udział w tym zwycięskim zrywie niepodległościowym z 1918 roku. Gra rozpoczęła się w budynku Szkoły Podstawowej w Łęknie – dawnym dużym majątku niemieckim, który w momencie wybuchu powstania wielkopolskiego należał do rodziny Jouanów. Potem uczestnicy zatrzymali się przed Zaniemyślanką, gdzie mieszkał Ignacy Andrzejewski – pierwszy po I wojnie światowej polski burmistrz Zaniemyśla. Kolejny punkt na trasie stanowił pomnik Powstańców Wielkopolskich, który wzniesiony został w centrum Zaniemyśla w 20. rocznicę wybuchu powstania. Ostatni etap kończył się na cmentarzu, gdzie spoczęło wielu Powstańców Wielkopolskich. Dużą wskazówką dla uczestników gry były powstańcze krzyże, którymi Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich ze Środy upamiętniło miejsca pochówku powstańców. Gra stała się okazją do pozyskania wiedzy o powstańczych losach. Wspominano braci Jana i Antoniego Stengertów, Jana Kłosowicza, Antoniego Dydymskiego, Władysława Metelskiego i wielu, wielu innych.

 

Fot. Joanna Kajdan