200021012_2272856716177624_3173432952557876742_n bis

13 czerwca 2021 r. – z inicjatywy Koła Żerków TPPW, w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lgowie, odprawiona została Msza św. za duszę śp. majora Zbigniewa Gorzeńskiego-Ostroroga – dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego, w 95. rocznicę śmierci oraz wszystkich jego podkomendnych. Nabożeństwo odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Przemysław Kubiak. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, w uroczystości nie wzięły udziału poczty sztandarowe, ograniczona została również liczba zaproszonych delegacji. Radę Miejską Żerkowa reprezentowali radni: Ewa Kubacka i Bogdan Bożejewicz, powiat jarociński radni: Jacek Jędraszczyk i Mariusz Stolecki, Koło Żerków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego prezes Robert Rogacki, 33. Wielopoziomową Drużynę Harcerską im. M. Kopernika w Żerkowie harcerze z druhną Ewą Marek-Skibą oraz delegacja sołectwa Lgów z sołtysem Romanem Grzegorkiem na czele. W trakcie liturgii, celebrans podziękował delegacjom oraz zgromadzonym wiernym za obecność na uroczystości, która zdążyła wpisać się już na stałe w lokalną tradycję. Po modlitwie w intencji mjr. Gorzeńskiego i jego podkomendnych, obchody przeniosły się na przykościelny cmentarz do kwatery Gorzeńskich i Skarżyńskich. Zgromadzone delegacje złożyły kwiaty na mogile dowódcy Frontu Południowego Powstania Wielkopolskiego, a harcerze zapalili znicz pamięci. Na zakończenie uroczystości, wiązanką uczczono poległych w latach 1914-1920 mieszkańców ziemi lgowskiej. W obchodach tradycyjnie już wzięli udział mieszkańcy Lgowa i okolic, którzy pomimo trwającej pandemii, zamanifestowali swą pamięć dla tych, którzy wywalczyli wolność naszej ziemi.

                     Fot. Aleksandra Mikołajczak, Robert Rogacki