image000000 bis

5 stycznia 2021 r. – uczczono pamięć Powstańców Wielkopolskich, którzy 102 lata temu zdobyli poznańskie lotnisko na Ławicy oraz halę Zeppelina na Winiarach. Zdobyto w dużej ilości sprzęt lotniczy i samoloty co umożliwiło sformowanie lotnictwa odradzającej się Rzeczpospolitej. Wydarzenie to dało początki polskiego lotnictwa wojskowego. Zdobycie lotniska na Ławicy wieńczyło zajęcie Poznania przez Powstańców i zakończenie walk o miasto. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystości upamiętniające miały odmienny i skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych. Kwiaty i znicze były składane w ciągu dnia przez delegacje Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej oraz delegację Prezydenta Miasta Poznania. Tradycyjnie o godz. 12.00 wiązanki kwiatów zostały złożone przez organizatorów dorocznych uroczystości: Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego z prezes Barbarą Grześkowiak-Bocian i Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 reprezentowane przez prezesa Zarządu Głównego Tadeusza Musiała i prezesa Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńca Wierzejewskiego. Wartę przed obeliskiem upamiętniającym zdobycie Ławicy pełnili członkowie grupy rekonstrukcyjnej 4. Kompanii Marynarskiej, a w uroczystości brał udział również, w skromnym, składzie oddział rekonstruktorów.

Fot. Ze zbiorów B. Bocian