IMG_3146

28 grudnia 2020 r. – ze względu na ogłoszony stan epidemiczny Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz zaapelował, aby przypadającą w tym dniu 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie, uczcić indywidualnie.Biorąc pod uwagę tę prośbę, delegacja Kręgu Starszyzny Harcerskiej „Bezimienni” złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku w nekropolii Powstańców Wielkopolskich, na cmentarzu św. Piotra. Hm. Aleksander Sekulski w krótkich słowach wspomniał o spoczywających w tym miejscu skautach, pochodzących z ziemi gnieźnieńskiej, poległych w walkach powstańczych pod Rynarzewem i Inowrocławiem. Natomiast pod „Pomnikiem Harcerskiej Pamięci” na skwerze Orląt Lwowskich podniesiono flagę powstańczą oraz zapalono znicz z symbolem harcerskim.

Fot. Marta Sekulska