22 sierpnia 2020 r. – w Witnicy odbyło się połączone posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Lubuskiego TPPW oraz kół Towarzystwa w Witnicy i Gorzowie Wlkp. Okazją była obchodzona niedawno setna rocznica wojny polsko-bolszewickiej, w której walczyło wielu Powstańców Wielkopolskich.
Warto dodać, że oba koła są najmłodszymi w Oddziale Lubuskim, jednak w bardzo krótkim czasie stały się jednym z najprężniej działających. Prezesi obu kół: Marian Piątkowski z Witnicy i Michał Klisiński z Gorzowa omówili inicjatywy, które są właśnie realizowane. Koło w Witnicy m.in. dzięki bliskiej współpracy z władzami gminy rozpoczęło zbiórkę funduszy na zakup sztandaru koła. Będzie to pierwsze koło TPPW w woj. lubuskim z własnym sztandarem. Z kolei koło w Gorzowie rozpoczęło starania o organizację w Muzeum im. Dekerta wystawy pamiątek po Powstańcach Wielkopolskich. Członkowie gorzowskiego koła zbierają też materiały do publikacji poświęconej Powstańcom, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w Gorzowie i okolicach.
Wszystkie osoby chcące wesprzeć inicjatywę ufundowania sztandaru dla koła TPPW w Witnicy proszone są o dobrowolne wpłaty na poniższy rachunek bankowy.
GBS Bank w Barlinku oddział w Witnicy 82 8355 0009 0075 8392 2000 0001. Każdy Darczyńca zostanie wpisany do księgi fundacji sztandaru, otrzyma imienne podziękowanie, a dla szczególnie hojnych przewidziany jest czynny udział w ceremonii wbicia gwoździe w drzewiec.