1 września 2020 r. – w Poznaniu odbyły się uroczystości związane z 81. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej. Obchody rozpoczęły się przy mogile Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Bohaterów Polskich na Cytadeli. Kwiaty złożyli przedstawiciele centralnej i wojewódzkiej władzy państwowej, samorządowej oraz kombatanci. Następnie w klasztorze Karmelitów Bosych odprawiona została msza święta w intencji poległych i pomordowanych w okresie wojny. Po nabożeństwie uczestnicy złożyli wieniec pod pomnikiem Armii Poznań. W uroczystościach wziął również udział Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Oddziału Wielkopolskiego TPPW.