26 grudnia 2019 r. – w przededniu 101. rocznicy Powstania Wielkopolskiego na Dworcu Letnim w Poznaniu miała miejsce inscenizacja przyjazdu Jana Ignacego Paderewskiego, polskiego kompozytora, pianisty i działacza niepodległościowego. Podobnie jak w ubiegłym roku w jego rolę wcielił się aktor Andrzej Lajborek. Na widok wjeżdżającego pociągu na dworcu wznoszono powitalne okrzyki, a następnie tłum odśpiewał hymn. Podobnie jak przed laty mąż stanu przemówił do zebranych. Potem zgromadzeni śpiewali wspólnie z chórem pieśni powstańcze i patriotyczne. Widowisko obejrzały tłumy poznaniaków, wśród których nie zabrakło członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Inscenizację współorganizowały: Poznański Chór Nauczycieli im. I.J. Paderewskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.