22 marca 2024 r. – w Zdroisku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej dawnych mieszkańców tej miejscowości Powstańca Wielkopolskiego i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej Michała Sobczaka i jego żonę Agnieszkę Sobczak – ofiarę represji w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych w Auschwitz II Birkenau i Floosenburgu. Z inicjatywą wykonania tablicy pamiątkowej i zorganizowania uroczystości upamiętniającej dawnych mieszkańców Zdroiska wystąpiło Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Sołectwem Zdroisko. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali, z udziałem przybyłych krewnych upamiętnianych mieszkańców: członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, nadleśniczy Tomasz Kalembkiewicz, wójt Kłodawy Anna Mołodciak, sołtys Zdroiska Szymon Łabuda, i prezes Koła TPPW 1918/19 w Gorzowie Wielkopolskim Michał Klisiński. Uczestniczyli również: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Józef Kruczkowski, prezesi Kół Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w Skwierzynie Walenty Kulik i w Witnicy Marian Piątkowski oraz reprezentujące Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Gorzowie Wielkopolskim – Barbara Zwolińska, Dorota Ciołka -Wiśniewska, Renata Ostrzeniewska i Jerzy Sygnecki. Uroczystości towarzyszyła wystawa pamiątek, zdjęć, dokumentów i odznaczeń w Izbie Tradycji Kultur w Zdroisku. Krótką prelekcję wygłosił prezes gorzowskiego Koła TPPW.

Fot. M. Klisiński, Sołectwo Zdroisko

Pełny tekst: Z działalności Kół i Klubów Młodzieżowych – Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (powstaniewielkopolskie.pl)